Országismereti kézikönyv idegenvezetőknek és egyénileg utazóknak

 
 Kelemen László
Orsszágismereti kézikönyv

 

 

 

 

 A kétévenként megjelenő "Ki kicsoda" életrajzi lexikon - egyebek mellett - mint idegenvezetőt és szakírót említi. Az utóbbi következménye az előbbinek, aminek alapja az ország alapos ismerete. Az idegenvezetői képesítés megszerzését 1970-ben Rómában határozta el, - ahol mint utasra - két autóbuszos kirándulás előtt a kollégájára egyre idegesebben várakozó helyi vezetőnő váratlanul rámutatott: "Nem várunk tovább, Ön üljön fel az első ülésre, ott a mikrofon, útközben mondjon valamit, s csak jöjjenek utánam!", s választ sem várva elrohant. Így kezdődött azzal a kis tájékoztatóval, amit még idehaza a meglátogatandó helyről elolvasott.

Nyugdíjazásáig a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm Központ munkatársa volt. Itt a lassúságuk vagy gyorsaságuk miatt szabad szemmel követhetetlen mozgások - kutatási vagy mérési céllal - különleges filmfelvevő géppel láthatóvá tételével foglalkozott. E szakterületről könyvet, cikkeket írt.Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Magyar Nagylexikon munkatársaként (1993-1997) a földrajz és földrajzi felfedezők címszavainak lektora, szerkesztője, valamint egyik szerzője volt. A kiadótól az egyre több oktatói elfoglaltsága miatt volt kénytelen megválni. Az Országismereti Kézikönyv első kiadása (1997) után kérte fel a Well-Press Kiadó a Látnivalók Magyarországon című útikönyv egyik szerzőjének és régiószerkesztőjének (2001). Ezt követte a Vendég Váró sorozat Pest megyei kötete (Well Press 2003), melynek szintén egyik szerzője volt.

elenleg idegenforgalmi szakközépiskolákban, főiskolán turizmusföldrajz, országismeret és művelődéstörténet tantárgyakat oktat. A Tudomáynos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) kuratóriumi, a Földtudományi Szakosztály vezetőségi tagja.